Aanbod voor troost Een    portret    in    memoriam    is    een    aangelegenheid    waarin    de opdrachtgever   betrokken   wordt   bij   het   creatieve   proces.   Ieder portret   heeft   zijn   eigen   uitstraling,   welke   tot   stand   komt   door     foto’s   van   de   betreffende   persoon   bij   leven   en   de   inbreng   van   de opdrachtgever. Afgelopen    tijd    heb    ik    meerdere    opdrachten    gekregen    van
nabestaanden   om   een   beeld   te   maken   van   hun   dierbare.   Om
een   portret   voor   de   directe   omgeving   en   de   generaties   die   daar
op   volgen   te   maken,   dat   is   bijzonder   om   te   mogen   doen.   De
response    van    eerdere    opdrachtgevers    voor    een    portret    I.M.
maken    dat    ik    nu    de    deur    voor    dergelijke    opdrachten    wijder
open   zet.   Het   is   mij   duidelijk   geworden   dat   mensen   het   heel   fijn   vinden   om   een   tastbaar   beeld    tot   stand   te   brengen   dat   een
mooie plaats in huis krijgt.
Het   is   een   exclusief   beeld   dat   doorgaans   maar   1   keer   wordt   gegoten   in   brons. Wanneer   er   meer   exemplaren   gewenst   zijn   dan
is   dat   natuurlijk   bespreekbaar.   Door   de   complexiteit   is   de   prijs   sterk   afhankelijk   van   de   wensen. Voor   meer   informatie   kunt   u
geheel vrijblijvend een afspraak met me maken waarin we uw wensen en mogelijkheden bespreken. Marie-Louise
Marie-Louise van Schinkel     mvanschinkel@hotmail.com       06-53868201